Menu

Kopij aanleveren

kopij@deschakelwestwoud.nl

Aanleveren uiterlijk op maandag voor het verschijnen van De Schakel, voor 18.00 uur!

Redactie

Albert Huisman

Binnenwijzend 70

Advertenties en administratie


Linda Kraakman

Dr. Nuijensstraat 86

Abonnementen


Bas Rijpkema

Alexanderstraat 28

Mail en Website

De Schakel is het dorpsblad van Westwoud en komt eens in de twee weken op zaterdag uit. De Schakel houdt de inwoners van Westwoud op de hoogte van vele activiteiten die in het dorp plaatsvinden. Veel van de verenigingen die Westwoud rijk is publiceren in De Schakel. Ook de kerken en de activiteitencommissies laten u via het dorpsblad weten wat er komen gaat. Hiernaast worden er vaak oproepen, dankbetuigingen en advertenties in de Schakel geplaatst. 

Verschijningsdata

Maart 2019

9 maart

23 maart

April 2019

6 april

20 april

Mei 2019

4 mei

18 mei

Juni 2019

1 juni

15 juni

29 juni

Juli 2019

13 juli

Tarieven

Lidmaatschap in Westwoud: € 15,-

(ook in Hoogkarspel tot aan de Tolweg en rond winkelcentrum Reigerspassage)

Postabonnement: € 36,50